Karnataka Times
Trending Stories, Viral News, Gossips & Everything in Kannada

APY: ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ, ಹೀಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ!

advertisement

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆದಾಯ ಸಿಗದೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೂಡ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 200 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ 5000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾದ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ (APY) ಮೂಲಕ ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ 60,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY)ಎಂದರೇನು?

ಸರ್ಕಾರವು 2015-16 ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವೃದ್ಧರ ಆದಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಉಳಿತಾಯದ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆದಾಯದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯ ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

advertisement

ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5,000 ರೂ.

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 210 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 5,000 ರೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ‘ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ’, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 210 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ರೂ. 626 ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸಲು ರೂ. 1,239 ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಮಾಸಿಕ 42 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಯಮಗಳು ಹೇಗಿವೆ.

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂ.ನಿಂದ 5,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಟ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಖಾತರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಚಂದಾದಾರರ ಕೊಡುಗೆಯ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ 1,000, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡದ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ಮತ್ತು 5,000 ರೂ.ಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯು ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

advertisement

Leave A Reply

Your email address will not be published.