Karnataka Times
Trending Stories, Viral News, Gossips & Everything in Kannada

Fixed Deposit: ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 7.25 ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ.

advertisement

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ (Fixed Deposit) ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (Bank of Baroda) ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ 365 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ (Fixed Deposit) ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.25 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

advertisement

Bank of Baroda Fixed DepositRates:

 

 

 • 7 ದಿನಗಳಿಂದ 14 ದಿನಗಳು – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 3.00 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 3.50 ಪ್ರತಿಶತ
 • 15 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 3.50 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 4 ಪ್ರತಿಶತ
 • 46 ದಿನಗಳಿಂದ 90 ದಿನಗಳು – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 5 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 5.50 ಪ್ರತಿಶತ
 • 91 ದಿನಗಳಿಂದ 180 ದಿನಗಳು – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 5 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 5.50 ಪ್ರತಿಶತ
 • 181 ದಿನಗಳಿಂದ 210 ದಿನಗಳು – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 5.50 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6 ಪ್ರತಿಶತ
 • 211 ದಿನಗಳಿಂದ 270 ದಿನಗಳು – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ: 6.50 ಪ್ರತಿಶತ
 • 271 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.25%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75%
 • 1 ವರ್ಷ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.75 ಶೇಕಡಾ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.25 ಶೇಕಡಾ
 • 1 ವರ್ಷದಿಂದ 400 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.75 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.25 ಪ್ರತಿಶತ
 • 400 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.75 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.25 ಪ್ರತಿಶತ
 • 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 7.25 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.75 ಪ್ರತಿಶತ
 • 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.50%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.00%
 • 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.50%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.00%
 • 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು (ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಕೀಮ್) – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.25%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75%
 • 399 ದಿನಗಳು (ಬರೋಡಾ ತ್ರಿವರ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ) – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 7.16%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.65% ನೀಡುತ್ತದೆ.

advertisement

Leave A Reply

Your email address will not be published.